3D centrum a.s.

Postup

Veškeré činnosti naší společnosti se řídí přesnými metodickými postupy. Při realizaci projektu se soustředíme zejména na kriticky důležité detaily v průběhu složitého sběru dat a na jejich zpracování a vyhodnocení. Z našich zkušeností, znalostí a technologického zázemí, které využívají všichni spolupracovníci našeho teamu, těží naši zákazníci. S námi se Vám podaří Váš projekt úspěšně řídit od jeho zadání až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

Portfolio našich činností zahrnuje:

Odborná součinnost jednotlivých expertů investora, projektanta a zhotovitele s využitím dokumentace nejvyšší garantované kvality vede k optimalizaci a úsporám při výstavbě. Jsme připraveni zajistit potřebnou součinnost jednotlivých účastníků stavby a podpořit Vaše vedení projektu velmi přesnými podklady (daty). Tento postup příznivě ovlivní cenové nabídky pro realizaci projektu, umožní důslednou kontrolu vlastní realizace a minimalizuje rizika případných víceprací. Systematickou kontrolou aktuálního postupu prací na stavbě Vám vytvoříme podmínky pro úspěšné zvládnutí celého projektu, zejména jeho časovou a finanční efektivitu. Naše velmi přesná on-line data o aktuálním stavu prací a jejich okamžité porovnání s plánem stavby a jejím harmonogramem Vám umožní činit kvalifikovaná rozhodnutí o dalším postupu při realizaci projektu až do jeho úspěšného závěru.